přeskočit k navigaci »

úvodní stránka » CCB » členství v CCB » kritéria pro přijetí nových členů CCB

Kritéria pro přijetí nových členů CCB

Kritéria pro přijetí nových členů CCB (pdf)

Základní kritéria, shodná pro všechny kategorie:

 1. Společnost musí podnikat na území Karlovarského kraje.
 2. Společnost musí podnikat v oboru kongresového a incentivního turismu.
 3. Společnost podá písemně přihlášku

Další kritéria jsou rozřazena dle 5 základních kategorií:

Kategorie hotely

 • Hotel se musí přihlásit jednotlivě (i v případě, že je součástí řetězce)
 • Reference:
  • sídlo Karlovarský region
  • doporučení 1 člena správní rady Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.
  • reference od 3 klientů
  • sídlo v ČR
  • výpis z Obchodního rejstříku o evidenci kanceláře, plátce DPH – postačuje vytisknutý z internetu
  • prohlášení, že firma nedluží za dávky sociálního a zdravotního pojištění a nemá nedoplatky vůči státu

Kategorie Organizátoři kongresu (PCO, DMC atd.)

Destination Management Company (DMC)

 • žadatel musí nejméně 2 roky nepřetržitě poskytovat služby související s přípravou a organizací mezinárodních akcí
 • doporučení 1 člena správní rady Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.
 • reference od 3 klientů
 • sídlo v ČR
 • výpis z Obchodního rejstříku o evidenci kanceláře, plátce DPH
 • prohlášení, že firma nedluží za dávky sociálního a zdravotního pojištění a nemá nedoplatky vůči státu

Professional Congress Organizers (PCO)

 • žadatel musí nejméně 2 roky nepřetržitě poskytovat veškeré služby související s přípravou a organizací mezinárodních kongresu a konferencí
 • za dobu své činnosti organizoval minimálně 5 mezinárodních konferencí, s účastníky z nejméně tří zahraničních zemí (doba trvání akce nejméně 3 dny, alespoň 2 akce měly více než 400 účastníků)
 • další informace související s organizací těchto akcí mohou být vyžádány Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. na zvláštním dotazníku, který bude žadateli poskytnut
 • zástupce Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. má právo navštívit jednu z akcí organizovanou uchazečem
 • reference a doporučení:
  • doporučení 1 člena správní rady Carlsbad Convention Bureau, o.p.s., reference od 3 klientů
  • lhůta 3 měsíce k připomínkám ze strany všech členů Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. vůči žadateli
  • sídlo v ČR
  • výpis z Obchodního rejstříku o evidenci kanceláře, plátce DPH
  • prohlášení, že firma nedluží za dávky sociálního a zdravotního pojištění a nemá nedoplatky vůči státu

Kategorie kongresová centra a prostory

Kongresová a výstavní zařízení

 • kapacita sálu – min. 300 v divadelním prostoru v jednom sále
 • výstavní prostory přiléhající k sálům – kryté o min. ploše 500 m2 /doporučené/
 • banketní prostory – 300 osob s prostorem 1,1 m2 na jednu osobu
 • vybavení a služby – vlastní nebo subkontrahované v rozsahu:
  • a) audiovizuální technika
  • b) stavba stánků včetně médií
  • c) poskytování telefonních linek
  • d) poskytování bezpečnostní a hlídací služby
  • e) služby cateringu
  • f) služby spedice
 • doporučení 1 clena správní rady Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.
 • reference od 3 klientu
 • sídlo v ČR
 • výpis z Obchodního rejstříku o evidenci kanceláře, plátce DPH
 • prohlášení, že firma nedluží za dávky sociálního a zdravotního pojištění a nemá nedoplatky vůči státu

Pořadatelé výstav a veletrhu

 • sídlo v ČR, 2 roky pořádání výstav a veletrhu, stabilní kancelář
 • 5 zaměstnanců na plný úvazek
 • za dobu své existence uchazeč uspořádal alespoň 3 mezinárodní výstavy nebo veletrhy, z nichž každý dosáhl rozsahu nejméně 1 000 m2 čisté výstavní plochy a účast byla minimálně 15% ze zahraničí
 • uchazeč prokázal, že je schopen komplexně zajistit výstavní služby
 • doporučení 1 člena správní rady Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.
 • reference od 3 klientů
 • sídlo v ČR
 • výpis z Obchodního rejstříku o evidenci kanceláře, plátce DPH
 • prohlášení, že firma nedluží za dávky sociálního a zdravotního pojištění a nemá nedoplatky vůči státu

Kategorie Restaurace a Catering

Cateringové firmy

 • způsobilost poskytovat komplexní služby v daném oboru (živnostenské oprávnění na provádění cateringových služeb, výrobu lahůdek)
 • dodržuje všechny předpisy platné pro Českou republiku
 • působí na trhu nejméně 2 roky a po tuto dobu se těší dobré pověsti a napomáhá vytvářet pozitivní obraz kvality cateringových služeb v ČR
 • klade zvláštní důraz na dodržování hygienických předpisů během výroby jídel, jejich přepravy na místo konání a během výdeje
 • vlastní výroba (možnost doložit nákup surovin od renomovaných dodavatelů, příjem a skladování zboží v souladu s platnými předpisy, zabezpečení stálého hygienického dozoru včetně schopnosti odběru vzorku a jejich vyhodnocování)
 • vlastní personál disponující odbornými znalostmi v oboru a znalostmi cizích jazyku
 • před přijetím navrhovaného clena do asociace bude umožněno zástupci asociace zkontrolovat jeho připravenost v souladu s výše uvedenými kritérii
 • doporučení 2 členů správní rady Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.
 • reference od 3 klientů
 • sídlo v ČR
 • výpis z Obchodního rejstříku o evidenci kanceláře, plátce DPH
 • prohlášení, že firma nedluží za dávky sociálního a zdravotního pojištění a nemá nedoplatky vůči státu

Restaurace

 • vykazuje dostatečnou kapacitu – počet míst u stolu min. 50
 • dodržuje všechny předpisy platné pro Českou republiku
 • působí na trhu nejméně 3 roky a po tuto dobu se těší dobré pověsti a napomáhá vytvářet pozitivní obraz kvality pohostinských služeb v ČR
 • před přijetím navrhovaného člena do asociace bude umožněno zástupci Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. zkontrolovat jeho připravenost v souladu s výše uvedenými kritérii
 • doporučení 1 clena správní rady Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.
 • reference od 3 klientů
 • sídlo v ČR
 • výpis z Obchodního rejstříku o evidenci kanceláře, plátce DPH
 • prohlášení, že firma nedluží za dávky sociálního a zdravotního pojištění a nemá nedoplatky vůči státu

Kategorie Služeb

Technické služby

 • vlastní skladové hosp. vybavené zařízením v hodnotě 5 mil. Kč v inventuře
 • zákl. technické vybavení (dia, zpětné projektory, BTV, videa, projekční plátna, data projektory, flipcharty, ozvučovací soupravy)
 • tlumočnické zařízení
 • doplňující vybavení: min. 2 ks (kopírky, faxy, PC, řečnické pulty, intercom)
 • techniky v hlavním zaměstnání pouze pro technické služby
 • vlastní doprava
 • doložit reference o kompletním technickém zajištění min. 10 mezinárodních konferencí za uplynulý rok
 • 75 % obratu firmy je tvořeno pouze technickými službami pro kongresy a konference
 • doporučení 1 člena správní rady Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.
 • reference od 3 klientů
 • sídlo v ČR
 • výpis z Obchodního rejstříku o evidenci kanceláře, plátce DPH
 • prohlášení, že firma nedluží za dávky sociálního a zdravotního pojištění a nemá nedoplatky vůči státu

Doprava

 • doporučení 1 člena správní rady Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.
 • reference od 3 klientů
 • lhůta 3 měsíce k připomínkám ze strany všech členů CCB vůči žadateli
 • sídlo v ČR
 • výpis z Obchodního rejstříku o evidenci kanceláře, plátce DPH
 • prohlášení, že firma nedluží za dávky sociálního a zdravotního pojištění a nemá nedoplatky vůči státu

Překlady a tlumočení

 • doporučení 1 clena správní rady Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.
 • reference od 3 klientu
 • lhůta 3 měsíce k připomínkám ze strany všech členů Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. vůči žadateli
 • sídlo v ČR
 • výpis z Obchodního rejstříku o evidenci kanceláře, plátce DPH
 • prohlášení, že firma nedluží za dávky sociálního a zdravotního pojištění a nemá nedoplatky vůči státu

Dodavatelé

 • doporučení 1 člena správní rady Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.
 • reference od 3 klientů
 • lhůta 3 měsíce na připomínky ze strany všech členů Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. vůči žadateli
 • sídlo v ČR
 • výpis z Obchodního rejstříku o evidenci kanceláře, plátce DPH
 • prohlášení, že firma nedluží za dávky sociálního a zdravotního pojištění a nemá nedoplatky vůči státu

Ostatní služby cestovního ruchu

 • doporučení 1 člena správní rady Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.
 • reference od 3 klientů
 • lhůta 3 měsíce na připomínky ze strany všech clenu Carlsbad Convention Bureau, o.p.s. vůči žadateli
 • sídlo v ČR
 • výpis z Obchodního rejstříku o evidenci kanceláře, plátce DPH
 • prohlášení, že firma nedluží za dávky sociálního a zdravotního pojištění a nemá nedoplatky vůči státu

Kulturní instituce

 • doporučení 1 člena správní rady Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.
 • reference od 3 klientů
 • lhůta 3 měsíce na připomínky ze strany všech členů CCB vůči žadateli
 • sídlo v ČR
 • výpis z Obchodního rejstříku o evidenci kanceláře, plátce DPH
 • prohlášení, že firma nedluží za dávky sociálního a zdravotního pojištění a nemá nedoplatky vůči státu
 
Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.

Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.
Husovo náměstí 270/2
360 01 Karlovy Vary
Česká republika

Mob.: +420 777 486 093
info@carlsbad-convention.cz