přeskočit k navigaci »

úvodní stránka » CCB » členství v CCB » etický kodex pro členy CCB

Etický kodex pro členy CCB

Etický kodex pro členy CCB (pdf)

  1. Členové CCB se budou objektivně a aktuálně informovat o všech stávajících i nově vzniklých skutečnostech, které mohou ovlivnit jak podnikatelské záměry jednotlivých členů, tak i situaci na trhu kongresového turismu.
  2. Informace o členech CCB a informace v rámci CCB budou členové považovat za důvěrné. Vůči vnějším subjektům bude s nimi nakládáno tak, aby nemohly být zneužity.
  3. Členové CCB považují za svoji morální povinnost přednostně využívat navzájem služeb členů asociace.
  4. Veškeré potvrzené obchodní podmínky je nutno považovat za naprosto závazné. V krajním případě, kdy člen CCB smluvené obchodní podmínky dodržet nemůže, musí učinit vše, co je v jeho silách, aby snížil tento negativní dopad na klienta.
  5. Při případném sporu mezi členy CCB je třeba vynaložit maximální úsilí, aby tento spor byl vyřešen vzájemnou dohodou a nedošlo tím k poškození jména CCB ani jejich člena.
  6. Člen CCB si je vědom, že za žádných okolností nesmí poškodit jméno ostatních členů CCB.
  7. Každý člen má povinnost informovat CCB o závažných okolnostech, které by poškodily dobré jméno CCB, i za cenu jeho dalšího setrvání v rámci CCB. Po sdělení závažnosti situace správní rada doporučí pozastavení nebo i ukončení členství.
  8. Členové se zavazují poskytovat ve vztahu ke klientům o sobě pouze objektivní informace, vztahující se k předmětu podnikání.
  9. Členové CCB budou volit společný způsob při hledání řešení problému a postup proti jednotlivcům i skupinám ohrožujícím prostředí v cestovním ruchu.
  10. Členové se zavazují šířit dobré jméno CCB.
 
Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.

Carlsbad Convention Bureau, o.p.s.
Husovo náměstí 270/2
360 01 Karlovy Vary
Česká republika

Mob.: +420 777 486 093
info@carlsbad-convention.cz